Tính năng Cá nhân Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp lớn Gói nâng cao
Số nhân viên 1 < 500 500 - 1000 > 1000
Số chiến dịch 2 10 10 Không giới hạn
Bổ sung kịch bản theo từng chiến dịch Không
Tuỳ chỉnh domain theo khách hàng Không
Tự tạo và quản trị landing page
Update bộ lọc tuỳ biến theo khách hàng Không
Bộ lọc thống kê hiệu quả Không Không
Update tính năng mới Theo phiên bản Theo phiên bản Theo phiên bản Theo yêu cầu
Chi phí 200.000 /tháng 60.000 /nhân viên/ tháng 40.000 /nhân viên/ tháng 60.000.000 /tháng
Thanh toán tối thiểu 6 tháng Thanh toán tối thiểu 6 tháng Thanh toán tối thiểu 6 tháng Thanh toán 6 tháng giảm 10%