Gói 1 năm

3,000,000 /1 năm

 • Không giới hạn người dùng
 • 2G ổ cứng
 • Sản phẩm không giới hạn
 • Thanh toán trực tuyến
 • Chatlive
 • Giao diện Responsive
 • Kho ứng dụng
Dùng thử

Gói 2 năm

5,500,000 /2 năm

 • Không giới hạn người dùng
 • 2G ổ cứng
 • Sản phẩm không giới hạn
 • Thanh toán trực tuyến
 • Chatlive
 • Giao diện Responsive
 • Kho ứng dụng
Dùng thử

Gói 3 năm

7,900,000 /3 năm

 • Không giới hạn người dùng
 • 2G ổ cứng
 • Sản phẩm không giới hạn
 • Thanh toán trực tuyến
 • Chatlive
 • Giao diện Responsive
 • Kho ứng dụng
 • SSL - Chứng chỉ bảo mật
 • Tặng 1 tên miền .com
Dùng thử

Gói 5 năm

11,500,000 /5 năm

 • Không giới hạn người dùng
 • 2G ổ cứng
 • Sản phẩm không giới hạn
 • Thanh toán trực tuyến
 • Chatlive
 • Giao diện Responsive
 • Kho ứng dụng
 • SSL - Chứng chỉ bảo mật
 • Tặng 1 tên miền .com và .net
Dùng thử