PLAN 1

150.000 /tháng

 • 1 Core CPU
 • 1 GB RAM
 • 20 GB ổ cứng SSD
 • Tốc độ internet: 100Mbs
 • Băng thông: Không giới hạn
Dùng thử

PLAN 2

290.000 /tháng

 • 2 Core CPU
 • 2 GB RAM
 • 50 GB ổ cứng SSD
 • Tốc độ internet: 100Mbs
 • Băng thông: Không giới hạn
Dùng thử

PLAN 3

500.000 /tháng

 • 3 Core CPU
 • 3 GB RAM
 • 50 GB ổ cứng SSD
 • Tốc độ internet: 100Mbs
 • Băng thông: Không giới hạn
Dùng thử

PLAN 4

950.000 /tháng

 • 4 Core CPU
 • 4 GB RAM
 • 100 GB ổ cứng SSD
 • Tốc độ internet: 100Mbs
 • Băng thông: Không giới hạn
Dùng thử