Trợ giúp

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

00:56 02/05/2018

5web thu thập địa chỉ e-mail của người dùng gửi cho chúng tôi. Chúng tôi cũng thu thập thông tin thông qua những trang người dùng truy cập, thông tin được cung cấp thông việc khảo sát và đăng ký. Những thông tin này có thể chứa dữ liệu cá nhâ...

Quy định sử dụng

Quy định sử dụng

00:56 02/05/2018

Bằng việc đăng ký sử dụng dịch vụ của 5web (gọi tắt là ‘dịch vụ’) hay các dịch vụ khác đến từ 5web (‘5web’) bạn được hiểu là đồng ý với các điều khoản và điều kiện dưới đây (gọi tắt là ‘điều khoản dịch vụ’). Các tính năng hoặc ứng dụng của 5...

Hình thức thanh toán

Hình thức thanh toán

00:56 02/05/2018

Khi Quý khách quyết định sử dụng dịch vụ của chúng tôi, Quý khách có thể lựa chọn một hình thức phù hợp nhất trong 3 hình thức dưới đây để thanh toán dịch vụ một cách đơn giản và thuận tiện. Quý khách đọc kỹ hướng dẫn sử dụng bên dưới nhằm đảm ...