Tin tức

5 giải pháp quan trọng trong đề án cải cách tiền lương mới

5 giải pháp quan trọng trong đề án cải cách tiền lương mới

00:28 10/05/2018

Quỹ lương sẽ được khoán cho cơ quan, đơn vị, quy định số tiền tuyệt đối cho từng vị trí công việc,… là những nội dung của Đề án cải cách tiền lương. Theo Đề án Cải cách tiền lương đang được Hội nghị Trung ương 7 xem xét, Nhà nước sẽ thực hiện khoán quỹ lương cho cá...